March 6, 2020

3. The Stanford Prison Experiment

Vad hände egentligen i källaren på Stanforduniversitetet 1971? Är vi alla kapabla till att bli sadister under särskilda omständigheter? Och vilken betydelse har situationen för vårt beteende? 
Vi träffar universitetslektor och docent Charlotte Alm för att titta närmare på experimentet som engagerat människor världen över.
Tack till The Amazing Society, Emil Persson och Charlotte Alm. Producerad av Novel Studios. Mer info: www.detmorkapsyket.se och www.novelstudios.se 

More episodes

Load more