April 3, 2020

5. Psykopati - Utan skuld och skam

Vilka konsekvenser kan psykopatiska drag få? Och hur ser egentligen hjärnan ut hos personer med psykopati? Vi träffar Malin Pauli, doktorand, legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi/neuropsykologi, för att prata mer om olika typer av psykopati och hur det kan leda till hänsynslöst beteende. 

Tack till Malin Pauli. 

Producerad av Novel Studios. Mer info: www.detmorkapsyket.se och www.novelstudios.se

More episodes

Load more