May 1, 2020

7. Kitty Genovese & Bystander-effekten

Hur påverkas vi av varandra när vi bevittnar en nödsituation eller ett pågående brott? Och vad påverkar åskådares benägenhet att ingripa eller att avstå? Vi åker och träffar Charlotte Alm, universitetslektor och docent, för att prata mer om civilkurage och hur vi som medmänniskor kan agera och ingripa i högre utsträckning. 
 
Tack till The Amazing Society, Emil Persson och Charlotte Alm. Producerad av Novel Studios. Mer info: www.detmorkapsyket.se och www.novelstudios.se

More episodes

Load more